Zpracování osobních údajů

společnosti Quadruped s.r.o. IČO: 09206621, sídlo: Milénova 130/6, Lesná, 638 00, Brno

IDENTIFIKACE SPRÁVCE OÚ A ZPRACOVATELŮ OÚ

Správcem osobních údajů QUADRUPED s.r.o., se sídlem Milénova 130/6, 638 00, Brno. IČO: 09206621 (dále jen "Společnost").

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí údajů v souvislosti s přihlášením se na kurz pořádaný společností Quadruped s. r. o. nabízený na webu www.quadruped.cz. Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na našeho pověřence na ochranu osobních údajů a odpovědného pracovníka emailem na info@quadruped.cz

V případě, že máte zájem o náš kurz, je možné se přihlásit pomocí formuláře "Přihláška na kurz". Pro přihlášení na kurz, organizaci kurzu, vydání certifikátu a fakturaci potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

  • Titul, Jméno, Příjmení
  • Datum narození
  • Adresa
  • Email
  • Telefon
  • Zaměstnavatel
  • Platební údaje

Osobní údaje k těmto účelům jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění právních povinností vyplývajících ze zákona a/nebo ze smluvního vztahu (jde např. o daňovou evidenci, fakturaci, promlčecí lhůtu, reklamaci apod.).

COOKIES

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které jsou uloženy na Vašem počítači v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu. Používáním webu uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

FORMA ZPRACOVÁNÍ A PŘÍSTUPY K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Vaše osobní údaje budou zpracovávány elektronicky. Data v elektronické podobě jsou ukládána do informačního systému na zabezpečené disky a chráněna dostatečně s přihlédnutím k danému účelu zpracování. Přístupy k osobním údajům jsou dále omezeny a řízeny. Likvidace elektronických dat probíhá pravidelně dle zákonných lhůt.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Lhůta, po kterou budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, je po dobu zákonných lhůt účelů zpracování osobních údajů a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků Společnosti, případně dalších lhůt plynoucích z legislativy (např. archivace, promlčecí lhůta a další.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Přístup k Vašim osobním údajům

Máte právo podat žádost o přístup k osobním údajům týkajících se Vaší osoby. Poskytneme Vám informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, komu jsou data předávána, jaké je lhůta pro zpracování a jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny.

Právo na editaci osobních údajů

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění.

Právo na výmaz a zapomenutí

Máte právo na to, požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány bez právního základu, tedy neoprávněně. Vaše osobní údaje jsou v rámci zpracovávání likvidovány dle skartačního řádu. Právo na zapomenutí přichází ve chvíli, kdy již neexistuje žádný legitimní účel ani lhůta pro další zpracování osobních údajů.

Námitka proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů na základě oprávněného zájmu - např. pro účely zasílání obchodních sdělení v rámci našeho obchodního vztahu. Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů - např. v případě vznesení námitky proti zpracování osobních údajů do té doby, dokud se neposoudí oprávněný zájem v rámci námitky proti zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost

Máte právo nás požádat, abychom Vám poskytli výpis Vašich osobních údajů, abyste je mohli přenést k jinému správci. Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy.

Máte též právo se se svojí stížností či požadavkem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

.

.

Kurz Klappova lezení, Všechna práva vyhrazena 2024

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!