Počátek Klappova lezení

Klappovo lezení vzniklo na začátku dvacátého století jako konzervativní postup léčby idiopatické skoliózy u dětských pacientů. Na své klinice jej začal rozvíjet Bernhard Klapp a s ním jeho syn Rudolf.

Všimli si, že při lezení po čtyřech dochází v určitých momentech k situacím, kdy je páteř v jednom okamžiku vystavena mobilizujícímu, posilujícímu a hlavně korekčnímu efektu.

V průběhu první poloviny 20. století se tak postupně principy Klappova lezení rozvíjely a pronikaly do praxe. S jejich aplikací však přišly i problémy, na které se v té době těžko hledala odpověď. Mělo to za následek postupný ústup od praktického užití Klappova lezení.

Výzkum principů fyziologického pohybu

Do historického přístupu postupně začaly zasahovat změny a nové poznatky. Stěžejním způsobem změnila vnímání celé oblasti Jarmila Čápová v rámci principů vertikalizačního procesu a definicí tzv. bazálních posturálních programů (BPP).

Jejich parametry definují náš pohyb jako zdravý a pokud jsou v našem bohatém pohybovém projevu přirozeně uplatňovány, mají formativní vliv na náš pohybový aparát.

Jejich největší zastoupení je patrné již během kvadrupedální lokomoce malého dítěte. Tehdy je naše páteř připravována na zátěž plynoucí z našeho různorodého pohybu ve vertikále. Páteř získá na dynamické stabilitě, je flexibilní a dokáže vykazovat napřimování v celé své délce.

Návrat k lezení je tedy terapeuticky výhodné. Klappovy efekty na páteř jsou zde posilovány bazálními posturálními programy. 


BPP a Klappovo lezení ve dvacátém prvním století

Dynamická stabilizace a centrace klíčových kloubů, specifická dechová mechanika, segmentální stabilizace páteřních segmentů, jejich flexibilita - to vše je výsledkem využívání BPP.

A o to se v dnešním pojetí Klappova lezení snažíme. Proměnili jsme techniku a některé formy lezení. Zdůrazňujeme prožitek pohybu, jeho uvědomění a přesné řízení.

Klappovo lezení se tak znovu stává účinnou možností léčby idiopatické skoliózy, ale vlastně i jakéhokoliv jiného vyjádření posturální asymetrie.

A to vše se v našem kurzu naučíte.

Kurz Klappova lezení, Všechna práva vyhrazena 2024

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!