Kurz Klappova lezení pro fyzioterapeuty

32 hodin intenzivního školení ve 4 dnech, které změní váš přístup k léčbě idiopatické skoliózy i jiných posturálních vad 

Proč Klappovo lezení?

Klappovo lezení je metoda, která v současnosti proměňuje konzervativní léčbu skoliózy i dalších projevů posturálních odchylek. Je vhodná jak pro dětské, tak i pro dospělé pacienty.

Hlavním rysem tohoto cvičení je lezení po čtyřech v různých variacích. Během lezení je páteř vystavena v jednom okamžiku mobilizujícímu, posilujícímu a korekčnímu vlivu.

Náš přístup ke Klappovu lezení spojuje to nejlepší z historického pojetí této metody s moderními postupy a výzkumem, který provádíme na naší klinice.

Díky modernímu přístupu ke Klappovu lezení dokážete úspěšně nastavit konzervativní léčebný postup i pro velmi složité případy.

O kurzu

Na základě našich mnohaletých zkušeností a vlastního výzkumu, který se soustředil na aplikaci Klappova lezení pro léčbu skoliózy, pořádáme několikrát do roka intenzivní odborný kurz pro fyzioterapeuty. Jedná se o kurz probíhající v rámci čtyř dnů.

Rámec kurzu

  • Pochopíte širší kontext Klappova lezení v souvislosti historického i moderního přístupu.
  • Objevíte, že již objevené a historicky skoro zapomenuté Klappovo lezení je velmi účinnou léčbou posturálních poruch.
  • Naučíte se podrobně orientovat v principech primární vertikalizace člověka a poznáte, jak je správně terapeuticky využívat.
  • Důraz je kladem zejména na praktický nácvik a využití v praxi.

Proč se kurzu účastnit?

  1. Díky intenzivnímu tréninku se naučíte aplikovat principy Klappova lezení do praxe. Vzhledem k omezenému počtu účastníků je zajištěn individuální přístup lektorů ke každému studentovi zvlášť.
  2. Zvýšíte vlastní odbornost. Budete schopni samostatně rozhodovat o léčebném postupu. Dokážete odpovědně vést leckdy dlouhý léčebný proces.
  3. Získáte podrobný odborný materiál včetně popisu a fotografií jednotlivých terapeutických vstupů a pozic Klappova lezení.

Nejbližší kurz

Datum konání: 17. 10. - 20. 10. 2024      

Místo konání: Brno

Počet hodin: 32 hodin (42 vyučovacích hodin)

Maximální počet účastníků: 12 /  12 volných míst

Kurz Klappova lezení, Všechna práva vyhrazena 2024

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!